Definicija pojma web hosting ( engl. web hosting ) bi bio smeštaj za određenu web stranicu na globalnoj mreži. U skladu sa tim bi termin web host ( engl. web host ) bio definisan kao smještaj određenog web stranice na internetu.

U praksi, web hosting prodaju kompanije koje su specijalizovane za web hosting i kod kojih klijenti mogu zakupiti određeni prostor na internet serveru ili, u skladu sa svojim potrebama cijeli internet server. Takođe, na tržištu su prisutni brojni web hosting paketi, koji su prilagođeni potrebama klijenata, odnosno uslugama koje su im neophodne za korišćenje određene web stranice.

Pojam internet ili web server je definisan kao kompjuter koji poseduje neprekidnu vezu sa globalnom internet mrežom ( engl. Worl Wide Web ).

Internet servis provajder ( engl. Internet Service Provider ) ili Dobavljač internet usluga, skraćeno ISP je određena kompanija koja je specijalizovana za pružanje usluga priključivanja web stranica korisnika na internet i koja im obezbjeđuje sve neophodne dodatne usluge. Danas je moguće pristupiti internetu na više načina ( putem modema, ADSL – a, wifi ili kablovski ), a Dobavljači internet usluga omogućavaju korisnicima i brojne dodatne usluge, poput : registracije domena, uslugu elektronske pošte, hostovanje web stranice i mnoge druge.

Vrste web hostinga

Među brojnim vrstama web hosting usluga koje su dostupne klijentima svakako je najzastupljeniji besplatni web hosting. Ovaj vid hostinga ima ograničene mogućnosti, a vrlo često su prisutne i sponzorisane reklame na ovakvim web stranicama, te se uglavnom koristi za web stranice čija je primarna namjena zabava.

Ukoliko klijent zakupi samo dio prostora na određenom serveru, onda govorimo o takozvanom djeljenom web hostingu. U zavisnosti od prostora na serveru, te veličine web stranice, ponekad zna da bude i stotinu različitih web stranica na određenom serveru. Međutim, ovaj tip web hostinga ima dosta mana, jer su su mogućnosti koje imaju klijenti vrlo ograničene, a nerjetko se događa i da ” padne server ” zbog tolikog broja različitih sadržaja na njemu. Djeljeni web hosting najčešće koriste kompanije koje se bave daljom preprodajom web hostinga, pa zakupe veći prostor na određenom disku u cilju njegovog djeljenja, odnosno dalje preprodaje prostora svojim klijentima.

To nas vodi do sledećeg tipa web hostinga, takozvanog web hostinga kod preprodavača. U ovom slučaju su praktično klijenti web domaćini, a ovaj tip web hostinga je najbolji izbor za individualne web domene. U većini slučajeva preprodavci web hostinga pružaju tehničku podršku svojim zakupcima, odnosno klijentima.

VPS ( engl. Virtual Private Server ), odnosno Virtuelni privatni server podrazumjeva da je jedan server podjeljen na više virtuelnih servera u skladu sa potrebama klijenata, koji su u ovom slučaju uglavnom samostalno odgovorni za održavanje samog servera.

Najbolja varinajta za korisnike koji imaju potrebu za samostalnim pristupom serveru jeste namjenski web hosting. U ovom slučaju, korisnik je zadužen za bezbjednost i održavanje određenog servera, ali on ipak nije u njegovom vlasništvu, već ima takozvani rut pristup ( eng. root ) za Linuks ( engl. Linux ), odnosno administrator pristup za Vindous ( engl. Windows ).

Ukoliko korisnik ima u zakupu svoj server, ali nema mogućnost pristupa kao kod namjenskog web hostinga, već samo ima mogućnost da upravlja svojim datotetaka, tada govorimo o upravljanom web hostingu. U ovom slučaju je server samo iznajmljen klijentu, dok internet provajder obavlja sve neophodne promjene kako bi garantovao kvalitet i postojanost samog servera koji se iznajmljuje korisniku.

Jedan od najboljih, a ujedno i jedan od najskupljih web hostinga je takozvani kolokacioni web hosting, koji je vrlo sličan namenskom. U ovom slučaju, hosting kompanija je zadužena za obezbjeđivanje svih neophodnih detalja kako bi server besprjekorno funkcionisao, poput električne energije, prostora za server, te neprekidne internet konekcije, dok je korisnik zadužen za sve ostalo što se tiče održavanja njegovogve web satranice.

Takozvani klaud web hosting ( engl. Cloud web hosting ) je jedan od najnovijih tipova hostinga, a zasniva se na grupisanim serverima, te se smatra da određena web stranica koja koristi Cloud web hosting ima mnogo viši stepen pouzdanosti od drugih tipova web hostinga, jer ukoliko i dođe do nekog kvara, zahvaljujući osnovnim karakteristikama Cloud sistema, web stranica i dalje nastavlja nesmetano da funkcioniše. Razlog za nesmetano funkcionisanje leži u tome što Cloud web hosting nije centralizovan. Uz to, cijena ovog tipa web hostinga je utoliko povoljnija što korisnik plaća samo iskorišćene resurse, za razliku od većine drugih tipova web hostinga gde se plaća mjesećni ili godišnji zakup, koji je unaprijed određen. A u slučaju da se potroši količina podataka koja je plaćena, korisnik je u obavezi da plati dodatno i to, u većini slučajeva po višoj cjeni.

Kada se sadržaj određene web stranice nalazi na više servera, onda je reč o grupisanom web hostingu. Ukoliko su, pak grupisani serveri povezani u mrežu, koju čini veći broj takozvanih čvorova, reč je o mrežnom web hostingu. Pored ovih, postoji i takozvani kućni server, koji je rijetko u upotrebi. Šta je potrebno za dobijanje web hostinga.

Da bi klijent mogao da koristi web hosting potrebno je da pronađe odgovarajućeg internet provajdera, koji može ispuniti njegove potrebe. Većina internet provajdera klijentima nudi i web hosting u okviru osnovnog paketa pristupa internetu. Pri tom, imajte na umu da većina web hosting kompanija nudi hosting za Linux operativni sistem, mada postoji mogućnost web hostinga i za Microsoft. Zato je vrlo važno pre donošenja konačne odluke o izboru web hostinga, da klijent tačno zna šta očekuje od svoje web stranice i šta mu je od dodatnih usluga potrebno za korištenje, jer će od toga zavisiti i tip web hostinga koji mu je potreban.

© 2015-2023 WEbagent SArajevo. All rights reserved.